நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

பல வேடிக்கை மனிதரை போலே – நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ? – மகாகவி பாரதியார்!

நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

தவறில்லை 

ஏனென்றால் நானே வீழ்ந்தேன் என்றுதான் நினைத்தேன்

ஆனால் என்னை விட என் மீது என் திறமை மீது

நம்பிக்கை வைத்த சிலரை காண வாய்ப்பாக கருதுகிறேன் !

என்னை நானே சுய பரிசோதனை செய்ய ஒரு தருணமாக எண்ணுகிறேன்

என் வீழ்ச்சியை எதிர்நோக்கி இருப்பவர்களை அடையாளம் காண ஒரு சந்தர்ப்பமாக மகிழ்கிறேன் !

பலமுறை வீழ்ந்தாலும் திருத்திகொள்வனே தவிர தோல்வியை ஏற்று கொள்ளமாட்டேன் !

என் பயணமே என் வெற்றி !

என் குடும்பத்திற்கு மன்னிப்புக்கோரி மற்றும் நன்றியுடன்

இவ்வண்ணம்

சுபாஷ் சந்திரா போஸ் இளங்கோ

விஇபி கன்சல்டண்சி

தமிழன்

 

Advertisements

Job of the Day – Senior Python Developer

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVEPConsultancy%2Fposts%2F382904502124816&width=500

#vepjobs #happyworking #happylife #thebadguy #beangry #actcool 

Help Others Help Yourself!

Don’t help hoping you will get back the same in return!

Love spreads and comes back in many forms!

Open your heart. It’s just one life!

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanonews.co%2Fvideos%2F1633592809985605%2F&show_text=0&width=400

The Bad Guy!

Judgement!?

“Don’t judge a book a book by its cover” was the old saying to take your time to read!

Modern Saying : “Don’t judge a person by his fb status or social media posts”!

What am saying don’t even JUDGE anyone or anything!

Who the ____ are you to judge a person without knowing his birth, growth, struggle, situations and issues!

Experience comes with situations daily and it keeps evolving over the years and generations!

As parent, friend, relative, neighbour, teacher, mentor, senior, gaurdian be with them! Share your experiences and let people choose to learn!

Don’t impose your ideas, thoughts and decisions on anybody!

Main thing with your experience don’t do ASSUMPTION!

Assume means making ASS out of U and ME!

Just and always BE WITH THEM!

The Bad Guy!

Emotion of the Season!

Love Season Special! As much as love is important there is very small difference between love and lust and side effect is worst and sad!
Focus on the Heart and not the outer beauty!
Any two people are made for each other if they focus on the care, trust, understanding, honesty, truth and simplicity and forget the ego!
Happy Valentines Day to everyone in the world and let there be love for everyone and everyday be filled with happiness! #love #thanks #sorry #lifeisbeautiful#thebadguy

The Bad Guy